VI Ogólnopolski Konkurs Muzyki Sakralnej NADZIEJA W CHÓRZE

Organizator
Radio Nadzieja

Patronat Honorowy
JE ks. dr Janusz Stepnowski Biskup Łomżyński

Regulamin

I. Informacje wstępne

1. Konkurs odbędzie się w dniu 3 czerwca 2023 r. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, ul. 11 Listopada 2

3.06.2023 (sobota)

godz. 10.00 – 13.00 przesłuchanie konkursowe
godz.13.30 – 14.30 warsztaty dla dyrygentów i delegacji poszczególnych chórów
godz. 15.00 - Msza Św.
godz. 16.00 – ogłoszenie wyników,  wręczenie nagród, koncert laureatów 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chórów amatorskich.

3. Chóry mogą uczestniczyć w następujących kategoriach:

Kategorie:

A. chóry jednorodne (od 18 osób)
B. chóry mieszane (od 18 osób)
C. chóry kameralne (12-18 osób)
D. chóry młodzieżowe (15-21 lat), 20% osób może być starsza lub młodsza
E. chóry dziecięce (do 15 lat), 20% osób może być starsza
F. chóry seniorów (od 60 lat), 20% osób może być młodsza
G. chóry parafialne

4. Chóry mogą brać udział maksymalnie w trzech kategoriach.

5. Chór zobowiązany jest do wykonania utworów wyłącznie o tematyce religijnej, czas występu na scenie łącznie z wejściem i wyjściem oraz przerwami między utworami wynosi od 10 do 15 min (minimum 2 utwory a cappella).

II. Jury

1. Jury składać się będzie z doświadczonych chórmistrzów.
2. 2. Jury oceniać będzie: intonację, dynamikę, agogikę, dykcję, emisję głosu, kulturę brzmienia, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. Postanowienia Jury są ostateczne.

III. Nagrody i wyróżnienia:

  • Grand Prix dla najwyżej ocenionego zespołu – 5000 zł (pasmo złote)
  • Złoty Dyplom 90 – 100 punktów – nagroda finansowa za uzyskanie najwyższej punktacji w kategorii
  • Srebrny Dyplom 75 – 89,9 punktów;
  • Brązowy Dyplom 60 – 74,9 punktów;
  • nagroda specjalna Burmistrza Miasta Tykocin za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego;
  • nagroda specjalna Dyrektora Radia Nadzieja dla najlepszego dyrygenta;

4. Jury kierując się względami artystycznymi może nie przyznać poszczególnych nagród.

5. Nieobecność Laureata na gali wręczania dyplomów i nagród oraz na koncercie laureatów oznacza rezygnację z nagrody finansowej, której kwota zostanie przekazana fundatorowi.

IV. Informacje organizacyjne

1. Chóry, które chcą wziąć udział w Konkursie proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z nagraniem przynajmniej 2 utworów w wykonaniu zespołu w przeciągu ostatnich trzech lat oraz materiałami nutowymi kompozycji konkursowych.
Powyższe materiały prosimy kierować do dnia 7 maja 2023 roku na adres:
Radio Nadzieja, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża
lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać kopię wpłaty wpisowego, które wynosi 350 zł od zespołu za pierwszą kategorię, oraz 200 zł za każdą kolejną. Wpisowe należy wpłacić na konto nr 62 8762 0009 0005 2201 2000 0030 w tytule wpisując nazwę Konkursu oraz zespołu do dnia 7 maja 2023 roku.

3. W przypadku nie zakwalifikowania chóru do festiwalu, wpisowe zostanie zwrócone.

4. Opłata wpisowa nie będzie zwracana zespołom zakwalifikowanym, które podejmą decyzję o rezygnacji.

5. Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu podejmuje Rada Artystyczna Konkursu.

6. Chóry zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu drogą mailową do dnia 12 maja 2023 roku. Zespoły są odpowiedzialne za wykorzystywane w czasie festiwalu nuty oraz wynikające z tego tytułu ewentualne prawa autorskie.

7. Rejestracja występów konkursowych zostanie udostępniona na stronie www.konkurschoralny.radionadzieja.pl w zakładce Dźwięki.

8. Zgłoszenie chóru do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozpowszechniania wykonań oraz wizerunku uczestników dla celów dokumentalnych i popularyzacji zadania.

10. Zespoły ponoszą koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Organizator oferuje pomoc w znalezieniu miejsca pobytu zespołu.

11. Wszelkie zapytanie prosimy kierować pod mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.