Dyrektor artystyczny

 dr hab. Anna Olszewska


fot. Michał Heller

Dyrygent, chórmistrz, pedagog, stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2010) oraz dla Twórców Profesjonalnych (2012), uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), laureatka Nagrody I stopnia Rektora UMFC (2013, 2018), Wyróżniona za całokształt dotychczasowej działalności – Nagroda Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii Animator (2016).
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożenny Sawickiej i emisji głosu prof. dr hab. Cezarego Szyfmana, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie gitary.
Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym na stanowisku profesora uczelni. Organizuje konferencje, seminaria, sesje naukowe, warsztaty, itd. Jest przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, a także kierownikiem zespołu przedmiotowego prowadzenie zespołów muzycznych w ramach Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej. W latach 2013–2016 była kierownikiem Zakładu Edukacji Artystycznej.
Jest założycielem i dyrygentem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, kieruje także Chórem Żeńskim Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku Scholą Cantorum Bialostociensis. Zespoły te otrzymują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą (ponad 150 nagród), a Anna Olszewska wielokrotnie Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta. Do końca 2018 roku prowadziła również Chór Kameralny Con Spirito przy WSMed w Białymstoku. Jest zapraszana do jury konkursów i festiwali chóralnych.
Anna Olszewska prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Słowacja, Czechy, Belgia, Litwa, Białoruś, Austria, Włochy, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Węgry). Wraz ze swoimi chórami zarejestrowała 8 płyt CD, dokonała prawykonań 19 kompozycji a cappella i wokalno-instrumentalnych. Jest zapraszana do jury konkursów i festiwali chóralnych.
Współpracowała z wieloma orkiestrami i zespołami kameralnymi, poprowadziła szereg koncertów wokalno-instrumentalnych.
Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” w Tykocinie.
Od 2015 roku jest także kuratorem ogólnopolskiego programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będącego pod opieką merytoryczną Narodowego Forum Muzyki.