Prof. zw. dr hab. Bożenna Sawicka - przewodniczący jury

DYRYGENT, PEDAGOG, PROFESOR ZWYCZAJNY UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA
 
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła studia na wydziałach  Wychowania Muzycznego oraz  Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Absolwentka Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2001 uzyskała tytuł profesora sztuk muzycznych, a w roku 2006 została profesorem zwyczajnym UMFC.
Pracę zawodową rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Białymstoku, a następnie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w białostockiej Filii UMFC. W roku 1987 podjęła współpracę z Chórem Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Chór Uniwersytetu Medycznego), pracującym wówczas pod dyrekcją prof. Andrzeja Banasiewicza, najpierw jako korepetytor, następnie jako II dyrygent. W latach 1991-2017  sprawowała funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta Zespołu; koncertowała niemal we wszystkich krajach Europy oraz Izraelu, zdobywając liczne nagrody oraz wyróżnienia na wielu konkursach i festiwalach.
Współpracowała z wieloma wybitnymi dyrygentami przygotowując Chór UMB do wykonań dzieł wokalno-instrumentalnych m. in. G. Chmurą, M.J. Błaszczykiem, M.Pijarowskim, M. Nałęcz- Niesiołowskim, J. Salwarowskim. Byli wśród nich także T. Veto (Dania), R. Falquet (Szwajcaria).
Z inicjatywy B. Sawickiej i pod jej batutą odbyło się pierwsze w Białymstoku wykonanie kompletnego dzieła operowego H. Purcella Dydona i Eneasz z udziałem solistów: O. Pasiecznik (Dydona), C. Szyfman (Eneasz), M. Boberska (Belinda) oraz Orkiestry Studenckiej Filii AMFC. Ponadto z Chórem UMB i Orkiestrą Filharmonii Podlaskiej wykonała w charakterze dyrygenta wielkie dzieła oratoryjne m.in. K. Szymanowskiego – Stabat Mater op. 53, S. Prokofiewa – Kantata Aleksander Newski, G. Faure – Requiem, A. Malawskiego Balet pantomima Wierchy i inne. Ma w swoim dorobku artystycznym prawykonania kompozytorów polskich: R. Twardowskiego – Wsiakoje dychanije, Ave maris stella, M. Borkowskiego – Mater mea, pierwsze wykonanie w Polsce Missa per fiatti P. Łukaszewskiego oraz A. Nordheima – Cada Cantion ( Herning, Dania).
Jest inicjatorem i koordynatorem projektów artystyczno-edukacyjnych: Śpiewająca klasa, realizowanych w białostockich szkołach ogólnokształcących oraz zajęć umuzykalniających dzieci w wieku przedszkolnym prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku.
Ponadto sprawuje opiekę artystyczną nad Chórem Kameralnym MediCoro, powstałym w 2007 roku z inicjatywy lekarzy – miłośników śpiewu chóralnego związanych z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Z zespołem tym zdobyła wiele nagród na konkursach chóralnych krajowych i międzynarodowych.
Prowadzi klasę dyrygentury na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, wypromowała trzech doktorów sztuki w dziedzinie artystycznej dyrygentura. Na Uczelni pełniła funkcje dziekana (1991-1993, 1999-2002, 2012-2016,) ponownie wybrana na kadencję 2016-2020, prodziekana (1982-1986, 1993-1999), kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej (2005-2012, dwie kadencje), kierownika Zespołu Przedmiotowego (1986-1990). Od 2003 roku jest ekspertem Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu w komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela.
Jako juror uczestniczyła w krajowych konkursach chóralnych, a także wielokrotnie w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
Laureatka wielu nagród indywidualnych, m.in. nagrody I i II stopnia Rektora UMFC, Medalu za Zasługi dla Akademii Medycznej w Białymstoku (2004), Nagrody Indywidualnej Ministra Kultury i Sztuki (1993). Za osiągniecia pedagogiczne i artystyczne została uhonorowana Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007) oraz Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku (2012).

 

Prof. zw. dr hab. Roman Grucza

Profesor zw. dr hab. sztuk muzycznych Roman Grucza studiował w Akademii Muzycznej w Gdańsku, którą ukończył z wyróżnieniem. W latach (1962-1973) prezentował organy katedry oliwskiej dla Międzynarodowego Ruchu Turystycznego. W 1973 uzyskał I kategorię uprawniającą do pracy w ruchu artystycznym ds. muzyki a w 1988 kategorię „S” – specjalną. Odpowiedni dokument wydało Ministerstwo Kultury i Sztuki. W latach ( 1974- 1985) był nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu, V LO (1985-1987),Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego (1986-1987), Studium Nauczycielskim (1989-1990) w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Toruniu (1996-2002).W 1986 ukończył Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 1987 uzyskał III st. Specjalizacji Zawodowej w Zakresie Nauczania Muzyki nadany przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Założyciel i dyrygent chórów: Nauczycielskiego Con Anima (1985-1989) i Chóru Męskiego Copernicus (1987-1989). Sprawował funkcję Dyrektora Artystycznego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr O/Toruń ( 1986-1989 i 1999-2003) i przy Zarządzie Głównym PZCHiO w Warszawie(2002-2009).Praca społeczna na tym odcinku uwieńczona została wyborem na prezesa Zarządu Głównego PZCHiO w Warszawie (2005-2009). W 1992 objął funkcję organisty bazyliki katedralnej w Toruniu i dyrygenta założonego przez siebie Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego Pueri Cantores Thorunienses (1992-2013). W latach(1996-2001) sprawował funkcję dyrektora Świętojańskiego Festiwalu Muzyki Organowej w Toruniu. W latach (1996-2012) Chór Katedralny był członkiem Polskiej Federacji Pueri Cantores.W 2006 zorganizował IV Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores w Toruniu. Podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Toruniu w 1999r dyrygował Zjednoczonymi Chórami i Orkiestrami. Był pomysłodawcą i dyr. art. Festiwalu Chórów Diecezji Toruńskiej (1998-2002). Od 2001 jest członkiem Komisji Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich przy Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. W latach (1999-2009) pełnił funkcję członka Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego miesięcznika PZCHiO Życie Muzyczne. W latach (1992-2000) wykładał na kursach dla organistów z zagranicy przy Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Wspólnota Polska.
Stopień naukowy doktora sztuk muzycznych uzyskał w Akademii Muzycznej w Gdańsku (1999), dr hab. również w Akademii Muzycznej w Gdańsku (2001).Tytuł profesora sztuk muzycznych nadał Romanowi Grucza w 2007 prezydent RP prof. dr hab. Lech Kaczyński. Podczas sprawowania funkcji prezesa i dyrektora artystycznego ZG PZCHiO dyrygował chórami i orkiestrami na Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu w maju 2005,2007, 2009 (około 5000 chórzystów i orkiestrantów).
W latach (2002-2003) zatrudniony na stanowisko prof. ndzw. w Katedrze Sztuki Muzycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku i prof. nadzw. w Katedrze Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku (2003 -2008). Po uzyskaniu tytułu profesora sztuk muzycznych powrócił do Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie jako prof. zwyczajny został Kierownikiem Zakładu Chóralistyki i Zespołów Instrumentalnych, przekształcony w Zakład Dyrygentury Chóralnej (2008-2013).Od 2005 jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych a w latach (2005-2009) był członkiem Polskiej Rady Muzycznej w Warszawie. Od 2012 sprawuje funkcję dyr. art. Chopinowskiego Pałacu Romantycznego w Turznie a od 2014r jest prezesem założonego przez siebie Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Romantycznego w Turznie w którym w 1825 i 1827r przebywał Fryderyk Chopin. Pomysłodawca i dyr.art. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Turznie Uczniów Szkół Muzycznych gdzie odbyły się już cztery edycje.
Od 2004 udziela się społecznie w Radzie Prezydenckiej przy Prezydencie M. Torunia. W 2014 został z-pcą przewodniczącego Rady Seniorów przy Radzie Miasta Torunia. Odznaczenia: (m in.):Srebrny (1979), Złoty Krzyż Zasługi (1985), Brązowa Odznaka (1988),Złota Odznaka (2001), Złota z Laurem (2005),Złota z Wieńcem Laurowym (2008), Złota z Brylantem (2009) Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Zasłużony Działacz Kultury (1988),Nagroda Prezydenta Miasta Torunia (2000), Medal Biskupa Toruńskiego Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej (2001),Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa(2002), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002),Nagroda Prezydenta M. Torunia Statuetka Anioła(2006 i 2007),Brązowy (2006) i Srebrny (2016) Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Gloria Artis, Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007),dyplomy (2) i nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla Polskiej Kultury Muzycznej(2005, 2009),Tytuł: Honorowy Obywatel Miasta Rumia (2008), Honorowy Medal Prezydenta M. Torunia Thorunium (2010).

 

Mgr Joanna Łukaszewska

SOPRAN, INSTRUKTOR EMISJI GŁOSU

Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Białymstoku w klasie skrzypiec. W 1998 roku uzyskała dyplom ukończenia studiów wyższych w Sekcji Muzykologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W roku 1999 ukończyła Studium Doktoranckie ATK. W latach 1998-2002 studiowała w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Podyplomowym Studium Emisji Głosu w klasie śpiewu prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt. Studia ukończyła z wyróżnieniem. W latach 1993-2004 współpracowała z Chórem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej ATK), jako chórzystka, solistka i korepetytor. W latach 2000-2004 była zatrudniona jako instruktor emisji głosu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2004-2016 pracowała na Podyplomowych Studiach Chórmistrzowskich i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2005-2016 prowadziła emisję głosu w Chórze Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 prowadzi emisję głosu w Chórze Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra”. Ma na swoim koncie liczne prawykonania partii solowych w utworach współczesnych kompozytorów polskich: Anny Ignatowicz, Marcina Łukaszewskiego, Łukasza Farcinkiewicza, Pawła Łukaszewskiego, Stanisława Moryto i Mariana Sawy. Jako solistka brała udział w wielu festiwalach w Polsce i za granicą: Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (1997, 1998), XII Międzynarodowych Wieczorach Muzyki Organowej i Kameralnej w Kłodzku (1998), VII Legnickich Wieczorach Organowych (1998), Interpretacjach Muzyki Chóralnej w Akademii Muzycznej w Warszawie (1998), XIII Conversatorium Muzyki Organowej w Legnicy (1998) i VI Międzynarodowym Letnim Festiwalu Muzyki Kameralnej „Lubuska Camerata” (2003). Występowała również we Francji (Katedra w Rouen), w Niemczech i we Włoszech (Rzym, Katedra w Mediolanie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej „Music World” w Fivizzano - 1998). Ma w swoim dorobku 10 płyt CD z partiami solowymi (m.in. Gorzkie żale Stanisława Moryto, Stabat Mater Mariana Sawy), z których "Musica caelestis" otrzymała nagrodę FRYDERYK 2016, a „Musica Sacra Poloniae” uzyskała nominację do nagrody FRYDERYK 1999 oraz GRAND PRIX na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich i Multimediów Niepokalanów 1999 (DUX 0108). W 2001 roku nagrała płytę „Ave Maria” (występując obok Małgorzaty Walewskiej) uhonorowaną tytułem „Złota Płyta 2002” oraz „Platynowa Płyta 2002”. Występowała pod batutą m.in. Ulrike Hastedt, Andrzeja Banasiewicza, Grzegorza Mielimąki, Jana Łukaszewskiego, Bolesława Szulii oraz Kazimierza Szymonika współpracując z Einbecker Kantorei, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Koncertową Wojska Polskiego, Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego i Orkiestrą „Lubuska Sinfonietta”. Od 1998 roku jest członkiem Akademii Fonograficznej. W roku 2003 wzięła udział w Koncercie Kompozytorskim Mariana Sawy w Filharmonii Narodowej oraz w serii koncertów z „Litanią do Męczenników Międzyrzeckich” Pawła Łukaszewskiego.
Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu zespołowej i indywidualnej emisji głosu na terenie Polski, zasiada w jury konkursów, przygotowuje pracę doktorska na UMFC w Warszawie. Od 2016 jest wykładowcą emisji głosu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

Małgorzata Domagała-Rogalska

(alt) – absolwentka Handlu Zagranicznego poznańskiej Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych (Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Placówką Kultury).

Swoją edukację muzyczną rozpoczęła grając na fortepianie (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach).Ukończyła studia I stopnia na Wydziale Wokalno-Aktorskim pod kierunkiem prof. Krystyny Rorbach w Akademii Muzycznej w Łodzi. Naukę śpiewu kontynuowała w bydgoskiej Akademii Muzycznej w klasie prof.Hanny Michalak. Warsztat doskonaliła na kursach wokalnych prowadzonych przez J.Niziołka, C.Visca, S.Toczyską, J.Sokorską-Kwika, J.Rappe, P.Esswooda, M.Rzepkę, F.Wörnera, A.Stefanowicza, B.Makala. W latach 2005-2006 była artystką chóru Teatru Wielkiego w Poznaniu. Jako solistka, zadebiutowała rolą Kornelii w „Juliuszu Cezarze” G.F Haendla w Teatrze Wielkim w Łodzi w 2009 roku. W tym samym roku, wzięła udział w wykonaniu oratorium „Mesjasz” G.F Haendla w Filharmonii Pomorskiej pod batutą P.Esswooda. W trakcie trwania studiów wystąpiła również jako Zia Principessa oraz Badessa w operze „ Suor Angelica” G.Pucciniego wystawianej podczas Studenckiego Festiwalu Operowego w Bydgoszczy oraz współpracowała z Zespołem Muzyki Dawnej Illo tempore pod dyrekcją Damiana Borowicza. W roku 2013 wzięła udział w Festiwalu Muzycznym im. Bogny Sokorskiej, w 2015 w Festiwalu European Voice and Music Academy (EVMA Munich) w Karpaczu. Od roku 2015 jest uczestniczką cyklicznych kursów podyplomowych „Voice, body and spirit in balance – regeneracja i głosowy anti-aging organizowanych przez European Voice and Music Academy (Munich). W swoim repertuarze posiada utwory począwszy od muzyki dawnej (dzieła oratoryjno-kantatowe m.in. J.S.Bacha, F.Haendla, A.Vivaldiego, W.A.Mozarta), cykle pieśni (m.in. M.Musorgskiego, D.Szostakowicza) po muzykę współczesną. Równolegle z działalnością koncertową, prowadzi również działalność pedagogiczną. Od roku 2017 jest wykładowcą Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży.