oliwa prof. dr hab. Grzegorz Oliwa – przewodniczący jury

Grzegorz Oliwa jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończył w 1997 r. Następnie w roku 2008 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie dyrygentury a w roku 2014 nadany mu został przez Prezydenta RP tytuł profesora sztuk muzycznych. Jeszcze podczas studiów w 1992 roku, Grzegorz Oliwa rozpoczął pracę zawodową w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzyżowie, w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych i chóru szkolnego. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora tej szkoły. W latach 1990-2002 był liderem grupy wokalnej „Fiat Singers”, specjalizującej się w wykonawstwie muzyki gospel i spiritual. Grzegorz Oliwa jest także założycielem i dyrygentem Strzyżowskiego Chóru Kameralnego, który powstał w 1994 r. przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, a od 2014 r. prowadzi powstały w tym samym roku Podkarpacki Chór Męski. Od 2018 r. prowadzi chór Akord ZNP i SCK w Mielcu. Koncertował także z Chórem Filharmonii Śląskiej, Tarnowską Orkiestrą Kameralną oraz Przemyską Orkiestrą Kameralną. Wspólnie z Rzeszowską Orkiestrą Kameralną dokonał również nagrań utworów znajdujących się w zbiorach biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie - „Muzykalia łańcuckie” oraz „Muzykalia łańcuckie – koncerty”. We wrześniu 2019 r. prowadził premierowe wykonanie Oratorium „Kazimierz Pułaski” Włodzimierza Korcza do słów Moniki Partyk, a w październiku 2020 r. z Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej prowadził premierowe wykonanie „Koncertu na klarnet, saksofon i orkiestrę kameralną Hommage a Mycielski” Marka Podkowy. Od 1998 jest pracownikiem naukowym w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora. W latach 2014-2019 pełnił funkcję Prodziekana na Wydziale Muzyki UR. Od 2001 roku jest członkiem zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, a od 2005 roku pełni funkcję prezesa tego stowarzyszenia. Prowadził również wielokrotnie seminaria i wykłady dla dyrygentów oraz uczestniczył w pracach jury różnorakich festiwali chóralnych. Od 2001 roku jest członkiem Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego, a od 2014 jego wiceprezesem. W 2003 roku został wpisany na listę ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2006 roku jest regionalnym koordynatorem Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, obecnie kuratorem Akademii Chóralnej działającej przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. 

prof. dr hab. Anna Olszewska

Profesor sztuki, dyrygent, chórmistrz, pedagog, stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2010) oraz dla Twórców Profesjonalnych (2012), uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2019), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2019), laureatka Nagrody I stopnia Rektora UMFC (2013, 2018), Wyróżniona za całokształt dotychczasowej działalności – Nagroda Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii Animator (2016).
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożenny Sawickiej i emisji głosu prof. dr hab. Cezarego Szyfmana, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie gitary.
W roku 2007 otrzymała stopień doktora, w 2013 doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, a w 2020 tytuł profesora sztuki. Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Organizuje konferencje, seminaria, sesje naukowe, warsztaty, itd. Jest recenzentem, autorem i redaktorem publikacji naukowych i popularnonaukowych, jest promotorem i recenzentem prac doktorskich. W kadencjach 2012–2016 i 2016–2020 była pełnomocnikiem koordynatora ds. zapewnienia jakości kształcenia i przedstawicielem wydziału w Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia UMFC. W latach 2013–2016 pełniła funkcję kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej.

Jest założycielem i dyrygentem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, kieruje także Chórem Żeńskim Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku „Scholą Cantorum Bialostociensis”. Zespoły te otrzymują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą m.in.: Grand Prix i Bursztynowa Aureola Świętego Piotra Apostoła w Międzyzdrojach 2019; Grand Prix w Kaliszu 2018; Grand Prix w Rumi 2017; Grand Prix w Bydgoszczy 2017; Grand Prix w Gdańsku 2016; Grand Prix w Chełmnie 2016; Grand Prix „Warszawskiej Wiosny Chóralnej” 2015; Grand Prix w Ejszyszkach 2013; Grand Prix w Toruniu 2008. Anna Olszewska wielokrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta (Ohrid 2019, Lublin 2018, Kalisz 2018, Łomża 2017, Chełmno 2016, Wenecja 2016, Warszawa 2015, Bydgoszcz 2015, Hajnówka 2012). Do końca 2018 roku prowadziła również Chór Kameralny Con Spirito przy WSMed w Białymstoku.

Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku „Schola Cantorum Bialostociensis” jako laureat Grand Prix 54. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach otrzymał nominację do udziału w Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu 2019, gdzie zdobył Wyróżnienie oraz Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu poznańskiego kompozytora („Sobótka” Marka Raczyńskiego).

Anna Olszewska prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Słowacja, Czechy, Belgia, Litwa, Białoruś, Austria, Włochy, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Węgry, Serbia, Macedonia Północna). Wraz ze swoimi chórami zarejestrowała 8 płyt CD, dokonała prawykonań 30 kompozycji a cappella i wokalno-instrumentalnych. Jest zapraszana do jury konkursów i festiwali chóralnych.
Współpracowała z wieloma orkiestrami i zespołami kameralnymi, poprowadziła szereg koncertów wokalno-instrumentalnych.
Od 2015 roku jest także kuratorem ogólnopolskiego programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będącego pod opieką merytoryczną Narodowego Forum Muzyki.
Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” w Tykocinie.

podzielny dr hab. Małgorzata Podzielny

Adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek) oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii w specjalności teoria muzyki tejże uczelni. Ukończyła również Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. We wszystkich specjalnościach uzyskała dyplomy z wyróżnieniem. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru „Con Brio” w Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu (od 2002 roku) i Zespołu Wokalnego „Rondo” (od 2006 roku) oraz dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (od 2009 roku).

W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki, a w 2020 roku stopień doktora habilitowanego. W Akademii Muzycznej prowadzi klasę dyrygowania oraz metodykę prowadze¬nia zespołów dziecięcych z emisją głosu. Jest również kierownikiem naukowym Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji pt. „Praca z chórem dziecięcym”.

Systematycznie prowadzi także warsztaty i seminaria poświęcone pracy z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi. W 2014 roku ukazała się jej książka pt. Kształtowanie postawy artystycznej młodego chórzysty, wydana przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu.
Za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne otrzymała 40 nagród indywidualnych, m.in. odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również Brązowy Krzyż Zasługi. Jej zespoły są laureatami ponad 80 różnych konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych, podczas których otrzymały w sumie 110 nagród.