12 maja 2018, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, ul. 11 Listopada 2

Organizator: Radio Nadzieja

Patronat Honorowy: JE ks. dr Janusz Stepnowski Biskup Łomżyoski

W konkursie uczestniczyło 21 chórów w 7 kategoriach.

Jury w składzie:
1. prof. zw. dr hab. Bożenna Sawicka – przewodniczący jury
2. prof. zw. dr hab. Roman Grucza
3. prof. UMFC dr hab. Anna Olszewska
4. mgr Joanna Łukaszewska
5. mgr Małgorzata Domagała-Rogalska
postanowiło przyznad następujące nagrody i wyróżnienia:

kategoria A chóry jednorodne:

1. Chór Paostwowej Szkoły Muzycznej I st. w Siedlcach, dyrygent Izabela Kiryluk – Złoty Dyplom (96,3 pkt.) – 500 zł
2. Chór Con Cuore – Żeoski Chór Uniwersytetu Łódzkiego, dyrygent Aleksandra Ryłko-Sutowicz – Srebrny Dyplom (82,4 pkt.)

kategoria B chóry mieszane:

3. Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego, dyrygent Aleksandra Ryłko-Sutowicz – Srebrny Dyplom (86,1 pkt.)
4. Chór „Cantiamo Tutto” Wrocław, dyrygent Sebastian Sikora – Srebrny Dyplom (82,0 pkt.)
5. Chór „Harmonica” Sokoły, dyrygent Piotr Ostrowski – Srebrny Dyplom (76,4 pkt.)

kategoria C chóry kameralne:

6. Chór Kameralny „Ars Cantata” Warszawa, dyrygent Anna Celmer Falkiewicz – Złoty Dyplom (91,4 pkt.) – 500 zł
7. Chór „Vox Matris” Pisz, dyrygent Marine Mkrtczjan – Brązowy Dyplom (74,4 pkt.)

kategoria D chóry młodzieżowe:

8. Chór „Szczygiełki Grandi” Poniatowa, dyrygent Joanna Garbacz – Złoty Dyplom (97,1 pkt.)
9. Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, dyrygent Aneta Rutkowska – Srebrny Dyplom (85,1 pkt.)

kategoria E chóry dziecięce:

10. Chór Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wysokiem Mazowieckiem, dyrygent Monika Sypytkowska – Srebrny Dyplom (85,1 pkt.)

kategoria F chóry seniorów:

11. Żeoski Chór „Gaudeamus” Gminy Wejherowo, dyrygent Marek Rogalski – Srebrny Dyplom (88,2 pkt.)
12. Chór „Con Grazia” Czastary, dyrygent Sebastian Sikora – Srebrny Dyplom (81,7 pkt.)
13. Chór „Spes Unica” Parafii Krzyża Świętego w Łomży, dyrygent Katarzyna Szmitko – Brązowy Dyplom (71,0 pkt.)
14. Chór „Zorza” Gostyo, dyrygent Lilianna Czajkowska – Brązowy Dyplom (64,0 pkt.)
15. Chór Żeoski „Belcanto” Białystok, dyrygent Grażyna Falkowska – Brązowy Dyplom (60,0 pkt.)

kategoria G chóry parafialne:

16. Schola Cantorum „Kalokagatia” Gdaosk, dyrygent Marek Rogalski – Złoty Dyplom (95,4 pkt.) – 500 zł
17. Chór „Primo” Suwałki, dyrygent Ignacy Ołów – Złoty Dyplom (90,5 pkt.)
18. Chór „Mater Ecclesiae” Białystok, dyrygent Kamil Wróblewski – Srebrny Dyplom (85,8 pkt.)
19. Chór Parafii Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, dyrygent Emilia Orzołek – Srebrny Dyplom (80,5 pkt.)
20. Chór Parafii Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, dyrygent Mateusz Czechowski – Brązowy Dyplom (67 pkt.)
21. Chór „Vox Cordis” Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie, dyrygent Jolanta Drużyoska – Brązowy Dyplom (66 pkt.)

Ponadto przyznano nagrody specjalne:

  • Nagroda Specjalna za radośĆ muzykowania dla Chóru Paostwowej Szkoły Muzycznej I st. w Siedlcach, dyrygent Izabela Kiryluk – 500 zł
  • Nagroda Specjalna za kulturę brzmienia dla Scholi Cantorum „Kalokagatia” Gdaosk, dyrygent Marek Rogalski – 500 zł
  • Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego dla Akademickiego Chóru Uniwersytetu Łódzkiego, dyrygent Aleksandra Ryłko-Sutowicz za utwór Bernard Stieler – Modlitwa lat osiemdziesiątych – 500 zł
  • Nagroda Specjalna Dyrektora Radia Nadzieja dla najlepszego dyrygenta – Izabela Kiryluk, dyrygent Chóru Paostwowej Szkoły Muzycznej I st. w Siedlcach – 500 zł
  • Grand Prix – Chór „Szczygiełki Grandi” Poniatowa, dyrygent Joanna Garbacz – 5000 zł

Jury pragnie pogratulowaĆ organizatorom zainicjowania I Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze”. Jednocześnie dziękuje dyrygentom i zespołom za przygotowanie prezentacji konkursowych. Wyraża również nadzieję na kontynuację podjętego przedsięwzięcia.

Słowa wdzięczności kieruje do księdza Biskupa Łomżyoskiego JE ks. dr Janusza Stepnowskiego za objęcie honorowym patronatem wydarzenia. Dziękuje również Proboszczowi Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie oraz sponsorom i partnerom.