prof. dr hab. Bożenna Sawicka – przewodniczący jury

DYRYGENT, PEDAGOG, PROFESOR SZTUK MUZYCZNYCH

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA FILIA W BIAŁYMSTOKU

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła studia na wydziałach Wychowania Muzycznego oraz Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Absolwentka Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2001 uzyskała tytuł profesora sztuk muzycznych, a w roku 2006 została profesorem zwyczajnym UMFC.

Pracę zawodową rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Białymstoku, a następnie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w białostockiej Filii UMFC. W roku 1987 podjęła współpracę z Chórem Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Chór Uniwersytetu Medycznego), pracującym wówczas pod dyrekcją prof. Andrzeja Banasiewicza, najpierw jako korepetytor, następnie jako II dyrygent. W latach 1991-2017 sprawowała funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta Zespołu; koncertowała niemal we wszystkich krajach Europy oraz Izraelu, zdobywając liczne nagrody oraz wyróżnienia na wielu konkursach i festiwalach.

Współpracowała z wieloma wybitnymi dyrygentami przygotowując Chór UMB do wykonań dzieł wokalno-instrumentalnych m.in. G. Chmurą, M.J. Błaszczykiem, M. Pijarowskim, M. Nałęcz- Niesiołowskim, J. Salwarowskim. Byli wśród nich także T. Veto (Dania), R. Falquet (Szwajcaria).

Z inicjatywy B. Sawickiej i pod jej batutą odbyło się pierwsze w Białymstoku wykonanie kompletnego dzieła operowego H. Purcella Dydona i Eneasz z udziałem solistów: O. Pasiecznik (Dydona), C. Szyfman (Eneasz), M. Boberska (Belinda) oraz Orkiestry Studenckiej Filii AMFC. Ponadto z Chórem UMB i Orkiestrą Filharmonii Podlaskiej wykonała w charakterze dyrygenta wielkie dzieła oratoryjne m.in. K. Szymanowskiego – Stabat Mater op. 53, S. Prokofiewa – Kantata Aleksander Newski, G. Faure – Requiem, A. Malawskiego Balet pantomima Wierchy i inne. Ma w swoim dorobku artystycznym prawykonania kompozytorów polskich: R. Twardowskiego – Wsiakoje dychanije, Ave maris stella, M. Borkowskiego – Mater mea, pierwsze wykonanie w Polsce Missa per fiatti P. Łukaszewskiego oraz A. Nordheima – Cada Cantion ( Herning, Dania).

Jest inicjatorem i koordynatorem projektów artystyczno-edukacyjnych: Śpiewająca klasa, realizowanych w białostockich szkołach ogólnokształcących oraz zajęć umuzykalniających dzieci w wieku przedszkolnym prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku.

Ponadto sprawuje opiekę artystyczną nad Chórem Kameralnym MediCoro, powstałym w 2007 roku z inicjatywy lekarzy – miłośników śpiewu chóralnego związanych z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Z zespołem tym zdobyła wiele nagród na konkursach chóralnych krajowych i międzynarodowych.

Prowadzi klasę dyrygentury na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku, wypromowała trzech doktorów sztuki w dziedzinie artystycznej dyrygentura. Na Uczelni pełniła funkcje dziekana (1991-1993, 1999-2002, 2012-2016, 2016-2020), prodziekana (1982-1986, 1993-1999), kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej (2005-2012, dwie kadencje), kierownika Zespołu Przedmiotowego (1986-1990). Od 2003 roku jest ekspertem Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu w komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela.

Jako juror uczestniczyła w krajowych konkursach chóralnych, a także wielokrotnie w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Laureatka wielu nagród indywidualnych, m.in. nagrody I i II stopnia Rektora UMFC, Medalu za Zasługi dla Akademii Medycznej w Białymstoku (2004), Nagrody Indywidualnej Ministra Kultury i Sztuki (1993, 2020). Za osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne została uhonorowana Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007) oraz Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku (2012).

prof. dr hab. Anna Olszewska

Profesor sztuki, dyrygent, chórmistrz, pedagog, stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2010) oraz dla Twórców Profesjonalnych (2012), uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2019), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2019), laureatka Nagrody I stopnia Rektora UMFC (2013, 2018), Wyróżniona za całokształt dotychczasowej działalności – Nagroda Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii Animator (2016).
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożenny Sawickiej i emisji głosu prof. dr hab. Cezarego Szyfmana, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie gitary.
W roku 2007 otrzymała stopień doktora, w 2013 doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, a w 2020 tytuł profesora sztuki. Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Organizuje konferencje, seminaria, sesje naukowe, warsztaty, itd. Jest recenzentem, autorem i redaktorem publikacji naukowych i popularnonaukowych, jest promotorem i recenzentem prac doktorskich. W kadencjach 2012–2016 i 2016–2020 była pełnomocnikiem koordynatora ds. zapewnienia jakości kształcenia i przedstawicielem wydziału w Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia UMFC. W latach 2013–2016 pełniła funkcję kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej.

Jest założycielem i dyrygentem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, kieruje także Chórem Żeńskim Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku „Scholą Cantorum Bialostociensis”. Zespoły te otrzymują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą m.in.: Grand Prix i Bursztynowa Aureola Świętego Piotra Apostoła w Międzyzdrojach 2019; Grand Prix w Kaliszu 2018; Grand Prix w Rumi 2017; Grand Prix w Bydgoszczy 2017; Grand Prix w Gdańsku 2016; Grand Prix w Chełmnie 2016; Grand Prix „Warszawskiej Wiosny Chóralnej” 2015; Grand Prix w Ejszyszkach 2013; Grand Prix w Toruniu 2008. Anna Olszewska wielokrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta (Ohrid 2019, Lublin 2018, Kalisz 2018, Łomża 2017, Chełmno 2016, Wenecja 2016, Warszawa 2015, Bydgoszcz 2015, Hajnówka 2012). Do końca 2018 roku prowadziła również Chór Kameralny Con Spirito przy WSMed w Białymstoku.

Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku „Schola Cantorum Bialostociensis” jako laureat Grand Prix 54. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach otrzymał nominację do udziału w Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu 2019, gdzie zdobył Wyróżnienie oraz Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu poznańskiego kompozytora („Sobótka” Marka Raczyńskiego).

Anna Olszewska prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Słowacja, Czechy, Belgia, Litwa, Białoruś, Austria, Włochy, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Węgry, Serbia, Macedonia Północna). Wraz ze swoimi chórami zarejestrowała 8 płyt CD, dokonała prawykonań 30 kompozycji a cappella i wokalno-instrumentalnych. Jest zapraszana do jury konkursów i festiwali chóralnych.
Współpracowała z wieloma orkiestrami i zespołami kameralnymi, poprowadziła szereg koncertów wokalno-instrumentalnych.
Od 2015 roku jest także kuratorem ogólnopolskiego programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będącego pod opieką merytoryczną Narodowego Forum Muzyki.
Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” w Tykocinie.

prof. AM dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz

– dyrygent, chórmistrz, pedagog. Ukończyła PSM I i II st. w Lublinie w klasie skrzypiec, a następnie Wydział Wychowania Muzycznego ze specjalnością dyrygentura chóralna w klasie adi. dr Jana Przybylskiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Z wyróżnieniem ukończyła Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Narodowym Centrum Kultury w Warszawie. W 2006 r. uzyskała stopień doktora, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura.
Od 1994 r. jest dyrygentem Chóru Dziecięcego „Gioia di Cantare" Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, a od 1998 r. również Chóru Młodzieżowego „Semper Iuvenes". W latach 1995-2003 prowadziła Chór Męski „Copernicus” w Toruniu. Od 2002 r. jest współzałożycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego „Akolada”, działającego od 2007 r. przy Bydgoskiej Szkole Wyższej. Od 2012 r. pracuje w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, obecnie na stanowisku Profesora Uczelni na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej prowadząc m.in. klasę dyrygentury chóralnej oraz Chór Akademicki. Prowadzi wykłady i warsztaty dla dyrygentów oraz bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych chóralistyce. Jest również kierownikiem ogólnopolskich konferencji naukowych oraz autorem publikacji o tematyce muzycznej. Uczestniczy w pracach jury konkursów chóralnych w kraju i za granicą. Jest członkiem Rady Artystycznej bydgoskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Musica in Urbe” w Bydgoszczy.
Z prowadzonymi przez siebie zespołami wykonała ponad 600 koncertów w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Grecji, Norwegii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Danii i na Litwie. Z powodzeniem bierze udział w festiwalach i konkursach chóralnych, ponad 180 razy zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia, w tym kilkanaście nagród Grand Prix. Jej interpretacjom kompozycji chóralnych kilkadziesiąt razy zostały przyznane nagrody specjalne za najlepsze wykonanie. Wielokrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta podczas ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów chóralnych: w 2000 r. podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim, w 2005 r. na Festiwalu Szkół Muzycznych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, w 2010 r. na II Międzynarodowym Konkursie Chórów Dziecięcych w Malcesine we Włoszech, w 2011 r. na X Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, w 2012 r. w Konkursie o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w 2013 r. na 11 Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Venezia in Musica” we Włoszech, w 2014 r. na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Cattolica we Włoszech, w 2017 r. na XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, w 2018 r. na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym w Chełmnie, w 2019 r. na Konkursie Chórów Szkół Muzycznych w Toruniu oraz na IV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Cantantes Lublinensis” w Lublinie, a także w 2021 r. na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej w Szczecinie.
Trzykrotnie – w 2000, 2003 i 2015 r. – została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia za szczególne osiągnięcia. W 2001 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował ją Odznaką dla Zasłużonego Działacza Kultury, a w 2017 r. – Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2018 r. została odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

prof. UWM dr hab. Hanna Zajączkiewicz

Przygodę ze śpiewem rozpoczęła w 2001 roku w Chórze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod dyr. prof. Bożenny Sawickiej, która jako dyrygent i pedagog miała największy wpływ na rozwój muzyczny w jej kolejnych latach.
W 2006 podjęła studia na Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, w klasie prof. Urszuli Trawińskiej-Moroz. Studiowała również śpiew solowy w Conservatorio Statale di Musica „E.F. Dall’Abaco” w Veronie (Włochy) w klasie prof. Marii Sokolińskiej-Noto.
W roku 2011 ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego Szyfmana.
Jest również absolwentką Wydziału Lekarskiego UMB (2007) oraz Studiów Doktoranckich UMB przy Klinice Otolaryngologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku (2013). Jest specjalistką w zakresie Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Otorynolaryngologii Dziecięcej. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych. Od 2021 roku pełni funkcje Kierownika Katedry Otolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi UWM oraz Koordynatora Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi USK w Olsztynie.
Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych artystów m.in. prof. Jadwigę Rappe, prof. Izabelę Kłosińską, prof. Bożenę Harasimowicz, prof. M. Sokolińską-Noto, prof. Zdzisława Madeja, Johanna Tillego (Finlandia), Olgę Makarine (Metropolitan Opera, New York), Sahoko Sato Timpone (Metropolitan Opera, New York), Denia Gavazzani (Teatro alla Scala, Mediolan), Pille Lill (Opera Narodowa w Tallinnie, Estonia)
Prowadzi ożywioną działalność koncertową. Ma w swoim dorobku liczne koncerty zarówno pieśniarskie, oratoryjno-kantatowe, jak i operowe.
Jest laureatką konkursów wokalnych w kraju i za granicą m.in. w 2007 otrzymała Wyróżnienie w Moniuszkowskim Konkursie Wokalnym „Pieśń wieczorna”, w 2010 – I nagrodę oraz „Nagrodę za Osobowość Sceniczną” w Regionalnym Konkursie Wokalnym Hetmanowej Izabeli Branickiej w Białymstoku, w 2011 – II miejsce podczas Międzynarodowego Konkursu Giovani Musicisti „Antonio Salieri” w Legnago (Włochy), w kwietniu 2012 II miejsce na 22° Międzynarodowym Konkursie Giovani Musicisti „Città di Barletta” (Włochy). We wrześniu 2012 r. otrzymała Nagrodę Specjalną za Najlepszą Interpretacje Muzyki Sakralnej podczas Międzynarodowego Konkursu Musica Sacra „Beata Paola Montaldi” (Mantova- Włochy) a 2013 również w tym konkursie Nagrodę Finalisty. W lipcu 2014 podczas konkursu Australian Concerto and Vocal Competition (Australia) 2014 zdobyła II miejsce. W 2016 otrzymała Główną Nagrodę podczas Międzynarodowego Konkursu Lekarzy Śpiewających w Szczecinie. W 2018 – Alion Baltic International Music Competition 2018 w Tallinnie (Estonia) – III Nagrodę. W 2019 roku podczas Il Lunigiana International Music Festival è organizzato da Associazione “Amici del Lunigiana International Music Festival” otrzymała Nagrodę Główną i Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Muzycznego A.Gi.Mus.
W 2020 otrzymała SILVER STAR VOICE podczas Music Stars Avards 2020- International Music Competition (Estonia- FEMALE SINGER – PROFESSIONAL) oraz III nagrodę podczas V. Danubia Talents International Music Competition (Węgry).
W styczniu 2021 otrzymała I Nagrodę w Międzynarodowym konkursie im. Sergieja Prokofiewa “SILK WAY” w Moskwie .

W 2014 roku otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla „MŁODYCH TWÓRCÓW” na realizację projektu „Liryka wokalna polskich kompozytorów współczesnych”, której efektem było nagranie i wydanie płyty CD.
Jest cenionym wykładowcą łączącym umiejętnie problemy dwóch dyscyplin- medycyny i muzyki. We współpracy z ks. Prof. Zdzisławem Madejem inicjatorka międzyobszarowych badań z zakresu otorynolaryngologii i anatomii głosu ludzkiego, oraz badań w zakresie redefinicji podstawowych kryteriów oceny artystycznej głosu ludzkiego. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu emisji głosu, śpiewu solowego, otorynolaryngologii oraz podstaw foniatrii i higieny głosu. Prowadziła klasę śpiewu w Państwowym Studium Wokalno-Aktorskim "Szkoła Talentów" w Białymstoku oraz na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC w Białymstoku. Aktualnie prowadzi zajęcia z zakresu emisji głosu oraz podstaw foniatrii i higieny głosu w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytecie Warmiński-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2016 roku jest korepetytorem emisji głosu w Chórze „Cantores Varmienses” przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.
W październiku 2019 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie sztuk muzycznych a marcu 2020 została profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.