W tym roku skład jury:

prof. dr hab. Bożenna Sawicka – przewodniczący jury

Filia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku

 Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła studia na wydziałach  Wychowania Muzycznego oraz  Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Absolwentka Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 2001 uzyskała tytuł profesora sztuk muzycznych, a w roku 2006 została profesorem zwyczajnym UMFC.
Pracę zawodową rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Białymstoku, a następnie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w białostockiej Filii UMFC. W roku 1987 podjęła współpracę z Chórem Akademii Medycznej w Białymstoku (obecnie Chór Uniwersytetu Medycznego), pracującym wówczas pod dyrekcją prof. Andrzeja Banasiewicza, najpierw jako korepetytor, następnie jako II dyrygent. W latach 1991-2017  sprawowała funkcję kierownika artystycznego i dyrygenta Zespołu; koncertowała niemal we wszystkich krajach Europy oraz Izraelu, zdobywając liczne nagrody oraz wyróżnienia na wielu konkursach i festiwalach.
Współpracowała z wieloma wybitnymi dyrygentami przygotowując Chór UMB do wykonań dzieł wokalno-instrumentalnych m. in. G. Chmurą, M.J. Błaszczykiem, M.Pijarowskim, M. Nałęcz- Niesiołowskim, J. Salwarowskim. Byli wśród nich także T. Veto (Dania), R. Falquet (Szwajcaria).
Z inicjatywy B. Sawickiej i pod jej batutą odbyło się pierwsze w Białymstoku wykonanie kompletnego dzieła operowego H. Purcella Dydona i Eneasz z udziałem solistów: O. Pasiecznik (Dydona), C. Szyfman (Eneasz), M. Boberska (Belinda) oraz Orkiestry Studenckiej Filii AMFC. Ponadto z Chórem UMB i Orkiestrą Filharmonii Podlaskiej wykonała w charakterze dyrygenta wielkie dzieła oratoryjne m.in. K. Szymanowskiego – Stabat Mater op. 53, S. Prokofiewa – Kantata Aleksander Newski, G. Faure – Requiem, A. Malawskiego Balet pantomima Wierchy i inne. Ma w swoim dorobku artystycznym prawykonania kompozytorów polskich: R. Twardowskiego – Wsiakoje dychanije, Ave maris stella, M. Borkowskiego – Mater mea, pierwsze wykonanie w Polsce Missa per fiatti P. Łukaszewskiego oraz A. Nordheima – Cada Cantion ( Herning, Dania).
Jest inicjatorem i koordynatorem projektów artystyczno-edukacyjnych: Śpiewająca klasa, realizowanych w białostockich szkołach ogólnokształcących oraz zajęć umuzykalniających dzieci w wieku przedszkolnym prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku.
Ponadto sprawuje opiekę artystyczną nad Chórem Kameralnym MediCoro, powstałym w 2007 roku z inicjatywy lekarzy – miłośników śpiewu chóralnego związanych z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Z zespołem tym zdobyła wiele nagród na konkursach chóralnych krajowych i międzynarodowych.
Prowadzi klasę dyrygentury na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, wypromowała trzech doktorów sztuki w dziedzinie artystycznej dyrygentura. Na Uczelni pełniła funkcje dziekana (1991-1993, 1999-2002, 2012-2016,) ponownie wybrana na kadencję 2016-2020, prodziekana (1982-1986, 1993-1999), kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej (2005-2012, dwie kadencje), kierownika Zespołu Przedmiotowego (1986-1990). Od 2003 roku jest ekspertem Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu w komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela.
Jako juror uczestniczyła w krajowych konkursach chóralnych, a także wielokrotnie w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
Laureatka wielu nagród indywidualnych, m.in. nagrody I i II stopnia Rektora UMFC, Medalu za Zasługi dla Akademii Medycznej w Białymstoku (2004), Nagrody Indywidualnej Ministra Kultury i Sztuki (1993). Za osiągniecia pedagogiczne i artystyczne została uhonorowana Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007) oraz Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku (2012).

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Jest profesorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. W latach 2012 - 2016 roku pełniła funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej. Pracuje również w Instytucie Społeczno-Artystycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.J.Grodka w Sanoku. Jest wykładowcą oraz kierownikiem naukowym na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz jest konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy.
Ponadto od 1993 roku jest wykładowcą na Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. Dla dyrygentów chórów polskich prowadziła seminaria i warsztaty chóralne na Białorusi (1996-2005), Ukrainie (1998-2008), Litwie (2003-2008) w Republice Czeskiej (1999-2001, 2007-2008) w Stanach Zjednoczonych (2006-2007, 2014, 2016-2018) oraz w Anglii (2008 i 2015). W 2008 roku przeprowadziła wykłady i warsztaty chóralne w Australii , w 2009 w Szkocji, w 2013 w Meksyku oraz w Hiszpanii (2014 i 2015).
W 1981 roku założyła w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym oraz zespołem Canzona Kameralna, prowadzonym przez Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną i merytoryczną. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej na Słowacji na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, na Ukrainie, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Grecji, na Malcie i w USA.
Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku.
Gości jako juror konkursów chóralnych oraz wykładowca na seminariach dla wokalistów, nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też liczne warsztaty wokalne, zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych.

prof. dr hab. Marek Rocławski

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

W roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie następnie rozpoczął pracę pedagogiczną. Tytuł naukowy profesora otrzymał 22 stycznia 2003 roku z rąk Prezydenta A. Kwaśniewskiego. W dniu 1 października 2006 roku został mianowany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1994 do 2000 roku pracował również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku w Katedrze Wychowania Muzycznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2006 roku do 2010 roku pracował ponownie w Akademii Pomorskiej w Słupsku na stanowisku profesora wizytującego. W latach 2002-2008 był Dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku, w latach 2008-2012 Kierownikiem Katedry Dyrygentury Chóralnej w tej samej uczelni. Od 1 października 2012 roku jest Prorektorem ds. organizacyjnych i nauczania w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest ekspertem ministerialnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej .
Od dzieciństwa związany z amatorskim ruchem chóralnym jako chórzysta i akompaniator. W latach 1983-1993 był dyrygentem chóru męskiego „Moniuszko” w Gdańsku. Od 1985 roku do 2016 roku był kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru mieszanego „Cantores Veiherovienses” z Wejherowa. W styczniu 2015 r. minęło 30 lat od powstania tego zespołu. Chór w tym okresie wystąpił na setkach koncertów w kraju i za granicą (ok. 1000 koncertów). Obecnie pełni funkcję dyrygenta honorowego chóru. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z działalnością artystyczną.
Wziął udział w wielu konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Koncertował w wielu krajach europejskich jak: Holandia, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, Czechy, Chorwacja, Grecja, Watykan, Węgry, Austria, Bułgaria, Słowacja oraz Ukraina.
Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych seminariach i kursach dla dyrygentów (Marktoberdorf, Rottenburg, Legnica, Międzyzdroje, Bydgoszcz, Poznań).
Wraz z chórem Cantores Veiherovienses brał dwukrotnie udział w Międzynarodowych Konkursach Kompozytorskich, zdobywając nagrody za wykonanie utworów konkursowych. Jest zapraszany do prac komisji kwalifikacyjnych oraz jury konkursów i festiwali chóralnych. Współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną z Sopotu i innymi instytucjami muzycznymi Wybrzeża Gdańskiego. Marek Rocławski nagrał z chórem „Cantores Veiherovienses” 3 płyty CD oraz 2 DVD.
Jest autorem wielu publikacji zamieszczanych w krajowej prasie fachowej, w opracowaniach naukowych i wydawnictwach książkowych.
Od wielu lat związany jest z Ogólnopolskim Festiwalem Pieśni o Morzu w Wejherowie. Jest członkiem komitetu organizacyjnego, rady artystycznej i jurorem tego festiwalu. Od 2015 roku przewodniczący jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu.
Skomponował hejnał miasta Wejherowa, przygotował także szereg kompozycji, opracowań na chór a cappella i z towarzyszeniem orkiestry.
Prof. Marek Rocławski pełni także ważne funkcje społeczne w swoim mieście. W latach 1998-2006 był radnym Rady Miasta Wejherowa, członkiem Rady Programowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz viceprezesem Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Leona.
Za swoją działalność artystyczno-naukową otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaczenie Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz Złota Odznaka z Brylantem PZCHiO. Jest laureatem Nagrody Remusa przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC

Filia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku

Dyrygent, chórmistrz, pedagog, stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2010) oraz dla Twórców Profesjonalnych (2012). Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), laureatka Nagrody I stopnia Rektora UMFC (2013), Wyróżniona za całokształt dotychczasowej działalności – Nagroda Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii Animator (2016).
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożenny Sawickiej i emisji głosu prof. dr hab. Cezarego Szyfmana, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie gitary.
W roku 2007 otrzymała stopień doktora, a w 2013 doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura.
Prowadzi klasę dyrygentury na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Organizuje konferencje, seminaria, sesje naukowe, warsztaty, itd. Jest przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, a także kierownikiem zespołu przedmiotowego prowadzenie zespołów muzycznych w ramach Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej. W latach 2013–2016 była kierownikiem Zakładu Edukacji Artystycznej.
Jest założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego Con Spirito przy Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku (dawniej Chóru Kameralnego Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku) oraz Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku (do IX 2015 roku chór działał przy X Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku). Kieruje również Chórem Żeńskim Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Schola Cantorum Bialostociensis. Zespoły te otrzymują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą (ponad 150 nagród), koncertują zarówno z repertuarem a cappella, jak i wokalno-instrumentalnym.
Anna Olszewska prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Słowacja, Czechy, Belgia, Litwa, Białoruś, Austria, Włochy, Hiszpania), biorąc także udział w nagraniach programów radiowych i telewizyjnych. Wielokrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta podczas ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów chóralnych. Współpracowała z orkiestrami i zespołami kameralnymi, poprowadziła szereg koncertów wokalno-instrumentalnych. Wraz ze swoimi chórami zarejestrowała 8 płyt CD, dokonała prawykonań 19 kompozycji a cappella i wokalno-instrumentalnych. Jest zapraszana do jury konkursów i festiwali chóralnych.
Od 2015 roku jest także kuratorem ogólnopolskiego programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będącego pod opieką merytoryczną Narodowego Forum Muzyki. W 2016 roku z okazji X-lecia działalności programu ukazała się jej publikacja pt. Muzyka otwiera na świat. Białystok w Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska”.